معرفی دفتر برنامه ریزی آموزشی

جهت مشاهده‌ی بهتر می‌توانید از مرورگر Firefox و یا Google Chrome استفاده نمایید.

 

معرفی دفتر برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر برنامه‌ريزی آموزشی، از جمله واحدهای حوزۀ معاونت آموزشی است كه در سال 1394 تاسیس شده و وظايفی در راستای ايجاد رشته‌های دانشگاهی، ايجاد و بازنگری دروس و مواردی از اين قبيل را بر عهده دارد. در این زمینه، برخی از واحدهای حوزه‌ی معاونت آموزشی بیش‌ترین ارتباط را با دفتر برنامه‌ريزی آموزشی دارند که از آن جمله می­‌توان به شورای آموزشی و شورای تحصيلات تكميلی اشاره کرد. این دفتر با سه نیروی تمام وقت که شامل يك مدير و دو كارشناس است، به انجام وظیفه می پردازد.

جايگاه تشكيلاتی دفتر برنامه‌‍‍‌‌ريزی آموزشی نیز هم راستا با ساير واحدهای مرتبط معاونت آموزشی از قبيل مركز تحصيلات تكميلی دانشگاه، اداره كل آموزش، دفتر نظارت و ارزيابی، دفتر استعدادهاي درخشان، مرکز آموزش‌های الكترونيكی و آزاد و دفتر قطب‌های علمی تعریف شده است.

تحت نظارت وف بومی