سید میلاد
طهماسبی
تخصص: رشته‌ی تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار
تلفن: 1972
شماره اتاق: 245 - m.tahmasebi@of.iut.ac.ir