سامانه‌ آموزش عالی یا سامانه‌ی HES، به منظور ساماندهی اطلاعات تشکیلاتی، پرسنلی و آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور توسط وزارت عتف راه‌اندازی شده است. در حال حاضر دانشگاه صنعتی اصفهان اطلاعات خواسته شده را در این سامانه بارگذاری کرده و مورد تاييد كارشناسان ذيربط قرار گرفته است.

به اطلاع می‌رساند درخواست مجوز راه‌اندازی رشته‌ی تحصیلی جدید (در هر سه مقطع تحصیلی) تنها از طریق این سامانه و پس از تکمیل کلیه‌ی اطلاعات خواسته شده در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. در حال حاضر مدیریت محترم دانشکده‌ها می‌توانند درخواست‌های مربوط به  راه‌اندازي رشته‌های تحصیلی را از طریق اتوماسیون اداری به "مدیریت برنامه‌ریزی و ارتقاي کیفیت آموزشی" ارسال نمايند. فرم‌هاي مورد نياز كه بايد پيوست نامه ياد شده شوند، از منوي "رشته‌هاي تحصيلي" و زيرمنوي "مراحل درخواست رشته" به تفكيك مقطع تحصيلي در همين وبگاه قابل دريافت است.