شرح وظایف دفتر برنامه ریزی آموزشی

وظايف دفتر برنامه­‌ريزي آموزشي در چهار بخش مطالعات و امکان‌سنجی، بررسي درخواست‌ها و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف دانشگاه، پيگيري‌ و امور اجرايي و نیز تهيه و تدوين گزارش‌های دسته‌بندی شده خلاصه می­‌گردد.

الف) مطالعات و امکان‌سنجي

به منظور انجام امكان­‌سنجي لازم است شاخص‌­ها و معيارهاي برنامه­‌ريزي درسي و نيز معيارهاي تأسیس و يا انحلال دانشکده‌ها، رشته‌ها و گرايش‌ها تهيه و تدوين گردد. با پايش مستمر شاخص‌ها و كسب اطلاعات مستمر از ساختارها و محتواي آموزشي در مراکز معتبر علمي جهان، اين شاخص‌­ها را مي­توان به‌روزرسانی كرد.

بررسي ضرورت تأسيس و حذف دوره، متناسب با نيازهاي کشور و توان علمي گروه‌ها و امکانات دانشگاه و مطالعه و بررسي نياز به رشته‌هاي جديد و اعضاي هیئت‌علمی در گروه‌هاي مختلف آموزشي با توجه به برنامه‌ها و خط‌ مشي دانشگاه، از جمله امكان­‌سنجي­‌هايي است كه توسط دفتر برنامه‌­ريزي آموزشي انجام مي­‌گيرد.

ب) بررسي درخواست‌ها و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف دانشگاه

با توجه به نقش مهم دانشكده­‌ها در حوزه مسائل برنامه­‌ريزي آموزشي، بررسي درخواست­‌ها و ايجاد هماهنگي بين آن‌­ها و ساير واحدها از اهميت به سزايي برخوردار است. دفتر برنامه­‌ريزي آموزشي در اين خصوص وظايفي به عهده دارد كه شامل بررسي پيشنهادهاي دانشکده‌ها در زمینه‌ی مسائل برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه درسي، پيشنهاد ايجاد دانشکده‌ها، رشته‌ها و گرايش‌هاي جديد و ارائه نتايج به مراجع و شوراهاي ذی‌ربط می‌باشد. همچنين هماهنگ‌سازي امور برنامه‌ريزي آموزشي در دانشکده‌هاي مختلف (شامل عناوين دروس، تعاريف، نوع درس و ...) و هماهنگ‌سازي و تعامل بين دانشکده‌ها در خصوص ايجاد رشته‌هاي بین‌رشته‌ای از ديگر وظايف اين دفتر محسوب می‌­شود.

ج) پيگيري‌ها و امور اجرايي

پيگيري‌ها و اقدامات لازم براي تصويب و ايجاد برنامه‌هاي درسي جديد و نيز بازنگري، به‌روزرسانی و تدوين عناوين و سرفصل‌هاي برنامه‌هاي درسي موجود از جمله امور اجرايي مي‌­باشند كه پيگيري آن با دفتر برنامه­‌ريزي آموزشي می‌باشد. همچنين پيگيري اجراي صحيح برنامه‌هاي درسي مصوب و اقدامات لازم براي اخذ مجوز رشته‌هاي جديد از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز بايستي از سوي اين دفتر صورت پذیرد.

د) تهيه و تدوين گزارش‌ها

به منظور برنامه­‌ريزي صحيح در هر زمینه‌ای، دسترسی به اطلاعات صحيح و موثق امری اجتناب ناپذیر است. در راستای نیل به این مهم، تهیه بانك اطلاعاتی از برنامه‌هاي درسي تدوین‌شده به صورت مكتوب و رايانه‌اي، تهیه گزارش‌های ادواري و موردي براي مراجع ذي‌ربط و تهیه گزارش‌های آماري جهت ارائه به مديريت دانشگاه و ساير مراجع، از وظايف مهم اين دفتر به شمار می‌آید.

تحت نظارت وف بومی