به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان مي‌رساند به منظور درخواست رشته‌های تحصیلی جدید، لازم است از طریق ریاست دانشکده درخواست مكتوب به مديريت برنامه‌ريزي و ارتقاي كيفيت آموزشي ارسال شود.

پس از اخذ موافقت‌های اولیه از معاونت آموزشی (با بررسي در شوراها و کمیته‌های ذیربط)، لازم است فرم‌های درخواست رشته که در منوی "رشته‌های تحصیلی و جداول مصوب" قرار داده شده است تکمیل شوند.

مديريت برنامه‌ريزي و ارتقاي كيفيت آموزشي مکلف است پیگیری‌های اداری مربوطه را از طریق سامانه‌ی HES انجام و نتیجه را به ریاست دانشکده اعلام نماید.