برنامه‌های درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جدول برنامه درسي مصوب دانشگاه صنعتي اصفهان

به منظور دریافت فایل برنامه‌درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نيز فايل جدول برنامه درسي مصوب دانشگاه، به تفکیک رشته‌های تحصیلی، بر روی نام دانشکده مربوطه کلیک کنید. لیست رشته‌های دایر دانشگاه به تفكيك دانشکده از این‌جا قابل مشاهده است.

دانشکده
مهندسی مواد
مهندسی معدن
مهندسی صنایع برنامه‌ریزی سیستم‌ها
مهندسی شیمی
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی برق و کامپیوتر
علوم ریاضی
فیزیک
شیمی
مهندسی حمل‌ونقل
مرکز زبان
مهندسی نساجی
مهندسی کشاورزی
منابع طبیعی

مرکز آموزش‌های "آزاد و الکترونیکی" و مركز "پردیس"