اعضا

 • Name and Family: دکتر سعید آجلی
  سمت: مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی
  پست الکترونیکی: epo@of.iut.ac.ir
  شماره تماس: 2-33911971-031
  شماره اتاق:
 • Name and Family: سید میلاد طهماسبی
  سمت: کارشناس دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، كارشناس ارشد آماررياضي
  پست الکترونیکی: m.tahmasebi@of.iut.ac.ir
  شماره تماس: 33911972-031
 • Name and Family: مائده راهداری
  سمت: کارشناس دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، كارشناس ارشد برنامه‌ريزي آموزشي
  پست الکترونیکی: m.rahdari@of.iut.ac.ir
  شماره تماس:33911971-031

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف