پیوندها

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان http://evp.iut.ac.ir/
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان  http://tahsilat-takmili.iut.ac.ir/
اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان http://amoozesh.iut.ac.ir/
دفتر نظارت و ارزیابی http://nezarat.iut.ac.ir/fa
دفتر استعدادهای درخشان http://estedad.iut.ac.ir/fa
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد http://learn.iut.ac.ir/
پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان http://pardis.iut.ac.ir/
دفتر گسترش آموزش عالی http://www.msrt.ir/fa/gostaresh/Pages/Home.aspx
دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/Home.aspx

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی